+45 4166 1914

GLOBAL LEDERUDVIKLING

Lederudvikling er for mig at få ledere til at kigge både indad og udad og få mulighed for at forstå og arbejde med deres personlige lederskab og følgeskab. Det er svært at tale lederudvikling uden også at tale organisationsudvikling, da de to størrelser ofte hænger sammen. En leder har som regel noget der skal ledes, ofte mennesker men ikke altid. Mit fokus og mine kompetencer er på at lede mennesker, og denne opgave oplever jeg kun blive mere kompleks, jo mere globale vi bliver. Lederudvikling handler i høj grad om at kunne agere i komplekse relationer og der findes også megen lederudvikling i miljøer uden formelt lederansvar som i f.eks. projektledelse.

Siden 2005 har jeg haft interesse i og arbejdet med lederudviklingsprocesser i Asien inklusiv Australien og New Zealand. Min lederudviklingsfilosofi er baseret på udvikling af det personlige lederskab og følgeskab, og hvordan man skaber accept og forståelse, så organisationen arbejder for lederen på den bedste måde. Jeg bruger situationsbestemt ledelse som et fundament og udgangspunkt for at forstå og anvende forskellige ledelsesstile. Herudover anvender jeg personlige tests til den personlige indsigt, hvilket ikke er så kendt og brugt i Asien.

Jeg har specialiseret mine lederudviklingsforløb til de asiatiske kulturer. Lederudvikling med afsæt i danske ledelsesmodeller, men implementeret i en asiatisk kontekst. Jeg har oplevet, at vi har nogle gode modeller, som også virker ude i verden. Det er især involverende processer som vi i Danmark er gode til, og hvor vi har nogle koncepter, som også bliver efterspurgt ude i verden selv i meget hierarkiske kulturer.

Bente Dyring with a board

Pin It on Pinterest

Share This