+45 4166 1914

ORGANISATIONSUDVIKLING

Jeg har i mere end 10 år arbejdet globalt med fokus på leder- og organisationsudvikling. Som HR udviklingskonsulent har jeg typisk arbejdet med afdelinger, som havde behov for intern udvikling eller med ledergrupper, som enten havde behov for at udvikle sig individuelt eller sammen som ledergruppe.

Jeg arbejder ud fra nogle interviewmodeller og følger op med workshops, så alle parter er med i processen, både lederen selv og gruppen, han skal lede. Det kan være med afsæt i en ny strategi eller med afsæt i en strategi der skal revitaliseres. Jeg arbejder med motivationsmodeller og tager altid afsæt i, hvor afdelingen, virksomheden eller individet er lige nu. Nedenstående virker også ude i verden.

Et eksempel på et organisationsudviklings forløb:

  • Åben involverende proces. Formålet er klart defineret (f.eks. et ønske om at udvikle afdelingen, højne tilfredsheden, motivere organisationen).
  • Interview af medarbejdere og ledere. (indsamling af fakta pakke) Hvad hører jeg, hvad ser jeg og hvordan forstår jeg det.
  • Afholdelse af fælles workshop, hvor jeg præsenterer mine observationer og hvor gruppen arbejder med handlings planer, så der skabes et fælles ejerskab til de handleplaner og beslutninger, der videre bliver taget på baggrund af nuværende situation.
  • Opfølgning alt efter aftale.

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” – S. Kierkegaard

Denne model har jeg set virke ude i verden og benyttet mange gange. Det er vigtigt at kunne leve med, at man ikke helt kan forudse, hvad resultatet bliver. Lederen, der tager initiativ til en sådan intervention, må være klar til at kunne håndtere denne uvished, indtil workshoppen er slut. Min erfaring er dog, at jeg altid har oplevet, at det har skabt værdi for de involverede parter.

Company Culture

Pin It on Pinterest

Share This