+45 4166 1914

OM DYRING CONSULTING

Dyring Consulting består af Bente Kjems Dyring
Jeg har siden mit magister studie på Østasiatisk Institut i Århus holdt foredrag og bygget bro mellem kinesisk og dansk kultur. Jeg har arbejdet med Kina siden 2003, hvor jeg første gang afholdt en workshop i Kina og siden fulgt udviklingen på nært hold. Jeg har boet i Kina og jeg har tilbragt mere end tre år i Singapore med et regionalt HR ansvar for en global virksomhed. Mine tværkulturelle kompetencer er således erhvervet gennem både studie- og erhvervserfaring. Jeg har siden 2001 arbejdet globalt med både globale og lokale teams i Mexico, Brasilien, Kina, Indien, Korea, Australien og New Zealand.

Jeg har desuden en fortid som voksenunderviser på en sprogskole, hvor jeg bl.a. underviste voksne udlændinge fra Somalia, det tidligere Jugoslavien og USA i dansk sprog og kultur. Jeg har via mit arbejde som HR udviklingskonsulent oplevet vigtigheden af at arbejde med det tværkulturelle, for at få mennesker til at arbejde sammen på tværs af geografi. Det er ikke nok kun at formulere en jobbeskrivelse og tro, at det fungerer i praksis. Der findes så meget kultur i vores kommunikation.

Det handler ikke om at få bekræftet fordomme, det kommer man ikke så langt med i samarbejdet, men det handler om at få defineret et arbejdskodeks, som alle kan finde ud af, og som gør samarbejdet smidigt og effektivt.

Jeg har i mere end 10 år arbejdet globalt med fokus på leder og organisationsudvikling. Som HR udviklingskonsulent har jeg typisk arbejdet med specifikke afdelinger, som enten havde behov for intern udvikling eller ledergrupper, som havde behov for at udvikle sig individuelt eller sammen som ledergruppe.

Jeg arbejder ud fra nogle interview modeller og følger op med workshops, så alle involverede parter er med i processen. Det kan være med afsæt i en ny strategi eller med afsæt i en strategi, der skal revitaliseres.

Jeg arbejder med motivations modeller og tager altid afsæt i, hvor afdelingen, virksomheden eller individet er lige nu.

Siden 2005 har jeg haft mulighed for at arbejde med lederudviklingsprocesser i Asien samt Australien og New Zealand. Min lederudviklingsfilosofi er baseret på det personlige lederskab og følgeskab og hvordan man skaber accept og forståelse både hos sig selv og ikke mindst i sin egen organisation. Jeg tror på det handler om at lære at blive god til at være sig selv og skabe en ledelses stil ud fra dette fundament.

Hertil har jeg flere gode og pragmatiske tests, som kan bidrage til en dybere forståelse af ens egen adfærd og reaktionsmønstre og dermed øge indsigten i andres adfærd og reaktioner. Det bidrager til forbedring af kommunikation, forståelse og tillid både internt og eksternt i afdelinger og organisationer.
Jeg benytter mig af en enkel systemisk model til at få sat lys på det, der virker i en organisation samt det, der måske trænger til ekstra opmærksomhed.

Jeg interesserer mig for det gruppedynamiske, og hvordan man får folk til at samarbejde. Hvordan man får opbygget tillid og relationer er for mig vigtige elementer i en velfungerende organisation. Bundlinjeresultater skabes ikke mere blot ved at flytte maskiner og produktion til Kina eller andre lavomkostningslande. Globaliseringens hjul er blevet meget mere kompleks, når vi bevæger os med hastige skridt ind i videnssamfundet.

Uddannelsesmæssig baggrund

Uddannet magister i kinesisk kombineret med massekommunikation samt filmteori/medie analyse.
Jeg er proceskonsulentuddannet ved Laura Mott (Udviklings konsulenterne) og har en voksenunderviseruddannelse.

Jeg er certificeret i:

  • Jungiansk Type forståelse (JTI/MBTI)
  • Extended -DISC
  • Predictive Index (PI)
  • LEA Leadership Equity Assessment (måler ledelses potentialet i en organisation)
  • Situationsbestemt Ledelse (Blanchard modellen)
Bente Kjems Dyring

Pin It on Pinterest

Share This