+45 4166 1914

KULTURTRÆNING

Jeg tilbyder tværkulturel træning og forståelse både individuelt og i teams eller grupper. Den øgede globalisering kræver, at vi bliver bedre til at forstå hinanden og samarbejde på tværs af kulturer og landegrænser.

Min tilgang til kulturforståelse er, at man først er nødt til at forholde sig til sin egen kultur og adfærd for at kunne forstå andres kulturer og adfærd. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er alt, der kan forklares med kultur forskelle.

Jeg fokuserer udelukkende på det samarbejdsmæssige i kulturforståelsen i en typisk arbejdsmæssig hverdagssituation. Hvilke faldgruber er der, når man pludselig står og skal arbejde sammen med mennesker fra andre kulturer? Jeg har selv oplevet, hvor svært det er at forstå alt det mellem linjerne i e-mails eller været i tvivl om jeg har forstået intentionen i en dialog eller diskussion.

Hvordan sikrer man sig, at ens eget budskab er blevet forstået efter hensigten og ikke bliver fortolket forkert i situationen. Et klassisk eksempel er: Hvordan kan man vide, om en kineser mener nej, når han ikke siger det direkte.

Her trækker jeg både på min egen erfaring med samarbejdet globalt og specielt mit virke i de sydøstasiatiske lande og ikke mindst på den viden, jeg har tilegnet mig fra mine studier i kinesisk sprog og kultur samt mine ophold i Asien.

Jeg læner mig op ad en del af kulturteorien, som giver et godt overblik og forklaring på, hvorfor det er vi har kulturelle forskelle. Jeg er tilhænger af at definere en 3. arbejdskultur, som virker for alle. Det kræver blot, at man sætter det på dagsordenen i de samarbejdsrelationer, man indgår i, samt i de forretningsmæssige relationer man har.

When in Rome; the Romans decide what is polite.”

And not “When in Rome do as the Romans.”

Jeg arbejder med globale og tværkulturelle grupper, som skal samarbejde internt i en organisation. Jeg har erfaring med globale projektgrupper, som skal sikre at deres samarbejde virker optimalt og jeg ved hvilke klassiske faldgruber, der nemt opstår, når man ikke er bevidst om det tværkulturelle aspekt i dette samarbejde.

Her er et eksempel på et typisk workshopforløb, hvis et globalt team med forskellige nationaliteter skal trænes i interkulturelle kompetencer.

1 dags træning:

  • Beskrivelse af egen kultur.
  • Fokus på stereotyper.
  • Forklaring af kulturdimensioner, der har indflydelse på de opgaver, der skal løses i det daglige, og hvordan man får dem koblet til hverdagssituationer.
  • Konkret arbejde med potentielle faldgruber og hvordan de håndteres.
  • Cases hvor der typisk arbejdes med kontekst og kommunikation.

Pin It on Pinterest

Share This